Dbamy i mamy

W ramach krzewienia idei dbania o środowisko, E.Leclerc w Polsce podejmuje szereg działań proekologicznych pod współnym hasłem "Dbamy i Mamy". Działania te wpisują się w strategię globalną marki, której jednym z fundamentów jest prowadzenie zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności. "Dbamy i Mamy" to ogólnopolski program edukacyjny rozpoczęty w Polsce w 2012 roku. Jest on skierowany do konsumentów a także społeczności lokalnych - szkół, firm czy stowarzyszeń. W ramach tej akcji podejmowane są m.in. działania związane ze zbiórką żywności dla potrzebujących, opieką nad zwierzętami w schroniskach, czy segregacją odpadów.

Proekologiczne inicjatywy

Opłata recyklingowa - akcja w sklepach

Od początku 2018 roku w polskim prawie funkcjonują przepisy, według których lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Zostały one objęte opłatą recyklingową, która będzie doliczana do obowiązującej ceny takiej torby lub będzie jej podstawową opłatą. Na początku lutego br. we wszystkich sklepach E.Leclerc w Polsce zawisły plakaty informujące o nowych przepisach oraz zachęcające do korzystania z toreb wielokrotnego użytku, które marka promuje od wielu lat.

Wspólne sprzątanie

Od 2012 roku sklepu E.Leclerc w całej Polsce współpracują ze szkołami i placówkami wychowawczymi w ramach akcji sprzątania świata. Porządkowaniu najbliższego otoczenia towarzyszą atrakcje dla uczniów z elementami edukacyjnymi. Jest to najbardziej wyrazisty przejaw budowania przez E.Leclerc świadomości ekologicznej na poziomie lokalnym.

"Drzewko za makulaturę"

Sklepy E.Leclerc włączają się w akcje promujące dobre praktyki związane z recyklingiem. Taką inicjatywą jest "Drzewko za makulaturę", w ramach której osoby przynoszące w wyznaczone miejsce zbędne dokumenty czy gazety, otrzymują w zamian sadzonki drzew. Uczestniczące w akcji sklepy E.Leclerc udostępniają przestrzeń do zbiórki oraz współorganizują konkursy.

W trosce o dobro zwierząt

E.Leclerc od kilku lat należy do podmiotów wspierających schroniska dla zwierząt. O los czworonogów dbamy, organizując na terenie sklepów spotkania promujące odpowiedzialną adopcję, organizowane są także stałe lub okazjonalne zbiórki karmy i środków czystkości, koców i posłań. W celu pomocy zwierzętom przebywającym na co dzień w schroniskach, sklepy E.Leclerc podejmują współpracę z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami.