Tanie tankowanie z E. Leclerc Radom

REGULAMIN AKCJI PRMOCYJNEJ:

„Tanie tankowanie z Kartą Bonus E. Leclerc Radom”

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Radomdis Polska sp. z o. o. ., z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000541533, NIP: 948-26-02-735 o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 złotych, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ” Tanie tankowanie z Kartą Bonus E. Leclerc Radom „
 3. Akcja będzie trwała w każdy weekend od dnia 26/04/2024r do odwołania, w godzinach pracy hipermarketu oraz stacji paliw E. Leclerc z obsługą ( z wyłączeniem dni wolnych od handlu) i przebiegała będzie w etapach:
  – okres wydawania kuponów tzn. każdy weekend ( piątek i sobota oraz niedziele handlowe)
  – okres realizacji kuponów 14 kolejnych następujących po sobie dni, liczonych od dnia wydania kuponu.
 4. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających kartę lojalnościową Bonus E. Leclerc Radom i każdy z klientów może wziąć w niej udział wielokrotnie, za każdym razem spełniając jej warunki.
 5. Promocja uruchamiana będzie za pomocą karty Bonus E. Leclerc.
 6. Akcja nie będzie realizowana przez tankomaty znajdujące się na stacji paliw.
 7. Akcja nie łączy się z innymi promocjami, w tym z kartami paliwowymi.
 8. Każdy klient, który w dniach wymienionych w pkt.3 dokona jednorazowych zakupów w E. Leclerc Radom na kwotę min. 300 zł z użyciem karty Bonus E. Leclerc, otrzyma kupon uprawniający go do uzyskania rabatu na zakup paliw płynnych : ON, PB95,PB98 na stacji paliw E. Leclerc Radom w wysokości 0,30 groszy za litr.
 9. Do niezbędnej kwoty zakupów 300 zł nie wliczają się poniższe produkty :
  – napoje alkoholowe;
  – wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub
  rekwizyty tytoniowe;
  – preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym produkty z kategorii mleka
  modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz
  przedmioty służących do karmienia niemowląt;
  – produkty lecznicze;
  – doładowania i startery telefoniczne pre-paid;
  – bilety;
  – paliwo;
  – gry hazardowe.
 10. Organizator nie dopuszcza możliwości sumowania dokonanych zakupów w celu otrzymania kuponu promocyjnego.
 11. Dla jednego numeru karty Bonus E. Leclerc, możliwe jest uzyskanie jednego kuponu na weekend.
 12. Wielokrotność kwoty dokonanych jednorazowo zakupów nie upoważnia do otrzymania większej liczby kuponów.
 13. Organizator nie przewiduje możliwości dzielenia paragonów na mniejsze w celu uzyskania dodatkowych kuponów.
 14. Organizator nie przewiduje możliwości wystawienia kuponu promocyjnego poza systemem na podstawie paragonu papierowego.
 15. Kupon należy wykorzystać z użyciem Karty Bonus E. Leclerc, na stacji paliw E. Leclerc Radom w terminie wskazanym na kuponie promocyjnym.
 16. Organizator nie przewiduje możliwości realizacji kuponu w dni wolne od handlu .
 17. Organizator nie przewiduje możliwości przedłużenia ważności kuponu.
 18. Jeden kupon upoważnia do zakupu max. 70l paliwa. W przypadku zatankowania większej ilości paliwa, rabat naliczy się tylko dla 70 pierwszych litrów, a dla pozostałego paliwa zostanie zastosowana cena regularna uwidoczniona na pylonie w dniu tankowania.
 19. Kupon jest jednorazowy i nie ma możliwości zachowania go do kolejnego tankowania. W przypadku zatankowania mniejszej ilości paliwa niż 70l, rabat zostanie naliczony na zatankowane paliwo, a kupon traci ważność.
 20. Akcja prowadzona będzie na terenie Radomia , w hipermarkecie stacjonarnym E. Leclerc Radom i na stacji paliw E. Leclerc w godzinach ich otwarcia z wyłączeniem sklepu internetowego.
 21. O zakończeniu akcji promocyjnej Organizator poinformuje z dwutygodniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie informacji w sklepie.
 22. Regulamin dostępny jest w POK sklepu oraz na stronie internetowej: www.radom.leclerc.pl.
 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.

Aneks Nr 1 z dnia 24/05/2024r.
REGULAMIN AKCJI PRMOCYJNEJ:
„Tanie tankowanie z Kartą Bonus E. Leclerc Radom”

 1. Zgodnie z pkt. 21. Regulaminu Akcji promocyjnej : Tanie tankowanie z Kartą Bonus E. Leclerc
  Radom, Organizator informuje, iż od dnia 07/06/2024r. do odwołania, zmianie ulegają
  poniższe punkty Regulaminu:
 • punkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „Każdy klient, który w dniach wymienionych w pkt.3 dokona jednorazowych zakupów w E. Leclerc
  Radom na kwotę min. 200 zł z użyciem karty Bonus E. Leclerc, otrzyma kupon uprawniający go
  do uzyskania rabatu na zakup paliw płynnych : ON, PB95,PB98 na stacji paliw E. Leclerc Radom
  w wysokości 0,30 groszy za litr.
 • punkt 9 otrzymuje brzmienie:
  „ Do niezbędnej kwoty zakupów 200 zł nie wliczają się poniższe produkty :
  • napoje alkoholowe;
  • wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub
   rekwizyty tytoniowe;
  • preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym produkty z kategorii mleka
   modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz
   przedmioty służących do karmienia niemowląt;
  • produkty lecznicze;
  • doładowania i startery telefoniczne pre-paid;
  • bilety;
  • paliwo;
  • gry hazardowe.”

2. Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek